中文版
       

Leadership

President: Song Jiahui       


Executive Vice President: Yan Weiping


Vice Presidents (alphabatical order): 

Fu Xinghua

Li Hongbin

Li Huajun

Li Xiang

Ning Xiaodong

Pan Xinxiang

Sheng Jigang

Wang Jie

Wang Xiaoyong

Wang Xinman

Xu Gendi

Yang Chao

Yuan Xinyong

Zhao Hui

Zhou Xiangdong


Secretary General: Chen Liping


China Diving and Salvage Contractors Association  ©right;2003-2024 www.cdsca.org.cn  京公网安备11010102004378号